Hur ofta ska ett personligt fallskydd Besiktas?

Personligt fallskydd skall besiktas regelbundet enligt tillverkarens rekommendationer och gällande föreskrifter. Besiktningarna skall ske var 12:e månad. Personligt fallskydd bör inspekteras regelbundet enligt tillverkarens rekommendationer och relevanta föreskrifter. Vanligtvis rekommenderas en årlig kontroll av en behörig person, samt extra inspektioner vid behov, exempelvis efter ett fall eller vid upptäckt av skador. i regel så är det max 10 års livslängd på alla textilier, kan hos vissa tillverkare vara kortare men Fall Safe har max 10 år.

Person i Fall Safe fallskyddsutrustning sittandes på huk

Ställ gärna frågor!

Vi vill gärna svara på alla frågor branchen har

Thank you! Your submission has been received!
Något gick fel, vänligen försök igen