Måste du ha fallskyddsutrustning i Arbetskorgen?

Ja, lämplig fallskyddsutrustning ska användas vid arbete i arbetskorgar där det finns fallrisker för att säkerställa arbetstagarens säkerhet.

Krav på fallskydd finns också vid risk för påkörning, dvs, nästan alltid.
Viktigt att notera att fallskyddet är i form av ett räcke på korgen och den personliga skyddsutrustningen är till för att användaren skall vara begränsad för att inte kunna komma över räcket.

Person i Fall Safe fallskyddsutrustning sittandes på huk

Ställ gärna frågor!

Vi vill gärna svara på alla frågor branchen har

Thank you! Your submission has been received!
Något gick fel, vänligen försök igen