Vem får besiktiga fallskydd?

En person med relevant utbildning och kompetens inom området skall utföra besiktningen av fallskydd, det vill säga personen som besiktar skall vara utbildad som ”kompetent person”. Besiktning av fallskydd skall utföras av en person med adekvat utbildning och kompetens. Arbetsgivare är skyldiga att se till att utrustningen inspekteras av en kvalificerad person minst var 12:e månad.

Person i Fall Safe fallskyddsutrustning sittandes på huk

Ställ gärna frågor!

Vi vill gärna svara på alla frågor branchen har

Thank you! Your submission has been received!
Något gick fel, vänligen försök igen