Vem måste ha utbildning fallskydd?

Användare av personligt fallskydd samt personer ansvariga för säkerheten vid arbete på höjd skall ha relevant utbildning. Alla som använder personligt fallskydd eller ansvarar för säkerheten vid arbete på höjd bör ha relevant utbildning för att korrekt kunna använda och förstå utrustningen samt för att förebygga fallrisker.

Person i Fall Safe fallskyddsutrustning sittandes på huk

Ställ gärna frågor!

Vi vill gärna svara på alla frågor branchen har

Thank you! Your submission has been received!
Något gick fel, vänligen försök igen