Vem är ansvarig för fallskydd?

Arbetsgivaren har det primära ansvaret för att tillhandahålla och försäkra om korrekt användning av fallskydd. I bygg- och anläggningsprojekt delas arbetsmiljöansvaret ofta mellan flera parter, inklusive byggherrar, projektörer, arbetsgivare, och andra involverade i projektet. Det är viktigt med samordning mellan dessa parter för att minimera arbetsmiljörisker.

Så här skriver Arbetsmiljöverket:

Vid byggnads- och anläggningsarbete är det nästan alltid fler än arbetsgivaren som har arbetsmiljöansvar. Ofta har olika företag rollerna som byggherre, projektör respektive arbetsgivare för de som utför byggnads- eller anläggningsarbetet. Det är dessutom vanligt att flera projektörer och byggföretag arbetar i samma byggprojekt. De som är involverade i byggprojekt behöver samordna sina arbeten så att det inte uppstår arbetsmiljörisker för andra. Det är därför det finns särskilda regler för byggnads- och anläggningsarbete. Reglerna är i grunden desamma inom hela EU men skiljer sig åt på vissa punkter eftersom varje land har rätt att utöka minimireglerna.

De som har ett ansvar att ta hänsyn till arbetsmiljön vid byggnads- och anläggningsarbete är:

  • byggherren
  • arkitekter, konstruktörer och andra som deltar i planeringen eller projekteringen (projektörer)
  • byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (Bas-P)
  • byggarbetsmiljösamordnare för utförandeskedet (Bas-U)
  • arbetsgivare
  • ensam- och familjeföretagare
  • tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar.
Person i Fall Safe fallskyddsutrustning sittandes på huk

Ställ gärna frågor!

Vi vill gärna svara på alla frågor branchen har

Thank you! Your submission has been received!
Något gick fel, vänligen försök igen