Vilken är den AFS som reglerar hur man ska arbeta med fallskydd?

Användningen av fallskydd regleras främst av AFS 2001:03 "Användning av personlig skyddsutrustning"

och kan även omfattas av AFS 1999:03 "Byggnads- och anläggningsarbete" och AFS1981:14 "Skydd mot skada genom fall" där det är relevant.

Person i Fall Safe fallskyddsutrustning sittandes på huk

Ställ gärna frågor!

Vi vill gärna svara på alla frågor branchen har

Thank you! Your submission has been received!
Något gick fel, vänligen försök igen